Białoruś - terra incognita. Materiały z konferencji

Ebooki i Audiobooki


Szukaj w iceneo.pl : Ebooki i Audiobooki
Białoruś - terra incognita. Materiały z konferencji Ebooki i Audiobooki

Koszty dostawyDodatkowe informacje

Czas dostawy : Dostępna ilość:
Numer EAN: 2147483647
200030594
Polityka


Białoruś - terra incognita. Materiały z konferencji

26.91 zł

27,18 zł

Kategoria:
Marka:

Białoruś - terra incognita. Materiały z konferencji

Książka Białoruś – terra incognita jest pracą zbiorową, składającą się z dziesięciu rozpraw. Wszystkie teksty są autorstwa znawców problematyki białoruskiej z Polski i Białorusi; zostały napisane na wysokim poziomie naukowym. Ponieważ autorzy zajmują się różnymi dziedzinami nauki, to z natury rzeczy teksty te poświęcone są rozmaitym problemom z zakresu kulturoznawstwa i politologii. Niemniej jednak jako całość książka ta jest obrazem wielu współczesnych problemów Białorusi.

Ważne przy ocenie zawartych w niej tekstów naukowych są dwie zasadnicze kwestie: po pierwsze, autorzy w zasadzie poruszają sprawy mało znane, wprowadzając je w ten sposób do obiegu naukowego w polskiej literaturze dotyczącej szeroko pojętej problematyki białoruskiej; po drugie, artykuły oparte są na źródłach mało znanych lub w niewielkim stopniu dotychczas wykorzystywanych.

Z recenzji prof. dra hab. Grzegorza MazuraZainteresowanie Białorusią – jej historią, współczesnością i kulturą – dało asumpt do zorganizowania w czerwcu 2007 roku międzynarodowej konferencji pod nazwą „Białoruś – terra incognita” przez Koło Naukowe Studentów Rosjoznawstwa Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz współpracujące z nim, w tym konkretnym przypadku, Koło Naukowe Politologów Uniwersytetu Śląskiego. W konferencji wzięli udział studenci obu uczelni, a także naukowcy, polscy i białoruscy, którzy w swoich wystąpieniach zajęli się wieloma ciekawymi, mało znanymi u nas zagadnieniami z historii, kultury oraz niektórymi aspektami współczesnej białoruskiej rzeczywistości.

Ze wstępu prof. Mieczysława Smolenia

Spis treści

Od redakcji

Piotr Rudkouski OP , Religia a procesy demokratyzacyjne. Casus białoruski

Dzmitry Kliabanau , Wizerunek Białorusi w polskich mediach: stereotypy a rzeczywistość

Marcin Mączka , Geopolityka i geostrategia Białorusi w świecie – jak widzi i kształtuje ją Mińsk?

Kamil Kłysiński , Stosunki białorusko-rosyjskie. Inkorporacja czy partnerstwo?

Michał Lubina , Integracja białorusko-rosyjska w latach 90. XX wieku

Jerzy Gordziejew , Władza i historia w XX wieku

Aleh Dziarnowicz, Między konformizmem a działaniem. Myśl społeczna na Białorusi w latach 1953–1985

Joanna Bernatowicz, Podstawy ideologii państwa białoruskiego

Roman Abramczuk , Apollo i Dionizos oraz ich wpływ na kulturę muzyczną Białorusi

Zmicier Muraszka , Kamienie Białorusi: zabytki, milczący świadkowie przeszłości

Opinie

Twoja opinia