O duchu stosowności Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna

Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne


Szukaj w iceneo.pl : Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne
O duchu stosowności Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna Wydawnictwa naukowe i specjalistyczne

Koszty dostawy

100090085 Wydawn

Dodatkowe informacje

Czas dostawy : Dostępna ilość:
Numer EAN: 2147483647
Filozofia, etyka
Socjologia
100090085 Wydawn

O duchu stosowności Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna

36.6 zł

36,97 zł

Kategoria:
Marka:

O duchu stosowności Teoria retoryczna a współczesna praktyka medialna

Część pierwsza pracy rozpada się na trzy rozdziały, z których pierwszy omawia kategorię stosowności w tradycji teorii retoryki, rozdział drugi – problem opozycji stosowne/niestosowne w mediach, rozdział trzeci – stosowność w medialnym życiu publicznym. Jednocześnie cała część pierwsza może być uznana za rozumowany stan badań zagadnienia. Jest to godne pochwały, bowiem połączenie – perfekcyjne – dwóch elementów, klasycznego stanu badań wraz z próbą opisania aktualnej sytuacji […] świadczy o dwóch faktach. Po pierwsze – o dobrym opanowaniu warsztatów, zarówno w zakresie filologii (tu: retoryki), jak i wiedzy o mediach; po drugie – o umiejętności zreferowania złożonych zagadnień w sposób trafny, jasny i zwięzły.Część druga pracy to analiza pięciu przykładów na stosowność/niestosowność w sztuce dziennikarskiej. […] badaczka słusznie zwraca uwagę, iż w klasycznej teorii retoryki zasada stosowności otrzymała zarówno teoretyczne, jak i praktyczne wskazówki co do posługiwania się nią. Postulat przywrócenia jej w dzisiejszej praktyce medialnej, jaki stawia badaczka, nie jest „moralizowaniem”, ale wynikiem obserwacji analitycznej konkretnych „zachowań dziennikarskich”.Fragment recenzji prof. dr. hab. Jakuba Z. Lichańskiego (Uniwersytet Warszawski, Instytut Polonistyki Stosowanej, Zakład Retoryki i Mediów)

Opinie

Twoja opinia