Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 11: Etnologia na granicy - 13 Współdziałanie społeczne podczas obrzędu weselnego w Pol

Ebooki i Audiobooki


Szukaj w iceneo.pl : Ebooki i Audiobooki
Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 11: Etnologia na granicy - 13 Współdziałanie społeczne podczas obrzędu weselnego w Pol Ebooki i Audiobooki

Koszty dostawyDodatkowe informacje

Czas dostawy : Dostępna ilość:
Numer EAN: 2147483647
200093577
Literatura popul


Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 11: Etnologia na granicy - 13 Współdziałanie społeczne podczas obrzędu weselnego w Pol

2.25 zł

2,27 zł

Kategoria:
Marka:

Studia Etnologiczne i Antropologiczne. T. 11: Etnologia na granicy - 13 Współdziałanie społeczne podczas obrzędu weselnego w Pol

Tom – wpisujący się w nurt badań współczesnej rzeczywistości kulturowej i społecznej na pograniczach etnicznych i regionalnych – podzielono na trzy części. W pierwszej przedstawiono dzieje kierunku etnologia na Uniwersytecie Śląskim. Zaprezentowano proces formowania się zespołu wykładowców oraz proces wyznaczania przez nich kierunków badań i tworzenia planów badawczych. Zamieszczono tu również krótkie biogramy naukowe pracowników Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej. Na część drugą składają się artykuły reprezentatywne dla profilu zainteresowań autorów, dotyczące problematyki pogranicza społeczno-kulturowego, etniczności i tożsamości, antropologii współczesnego miasta, tradycji i przemian kulturowych wsi. Część trzecia zawiera materiał informacyjny: wykaz konferencji zorganizowanych przez cieszyński ośrodek oraz wykaz prac doktorskich i magisterskich.

Opinie

Twoja opinia