„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36) - 16 Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule eks

Ebooki i Audiobooki


Szukaj w iceneo.pl : Ebooki i Audiobooki
„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36) - 16 Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule eks Ebooki i Audiobooki

Koszty dostawyDodatkowe informacje

Czas dostawy : Dostępna ilość:
Numer EAN: 2147483647
200092237
Sztuka, historia


„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36) - 16 Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule eks

1.8 zł

1,82 zł

Kategoria:
Marka:

„Chowanna” 2011, R. 54 (67), T. 1 (36) - 16 Rozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule eks

Tom „Chowanny” pod redakcją Katarzyny Krasoń mieści artykuły skupione wokół tematyki unowocześniania siebie, rozumianego jako autokreacja i ekspresja twórcza, wzbogacone o zagadnienia z obszaru edukacji artystycznej. Kolejne teksty, zgrupowane w czterech częściach, ukazują aspekty teoretyczne i empiryczne zapowiedzianej tytułem tematyki, dlatego też zainteresowani tomem mogą być nie tylko pedagodzy i studenci pedagogiki, ale także ludzie sztuki oraz animatorzy działań artystycznych dzieci i młodzieży.

Spis treści

SPIS TREŚCIWstęp (Katarzyna Krasoń) 7ArtykułyKreacja — rozwój — aktywność artystycznaJANINA USZYŃSKA-JARMOCCzego nie wiemy o twórczości w szkole? Obszary zdeformowane, ignorowane i/lub zaniedbane 13MACIEJ KARWOWSKIThe Creative Mix? Teacher’s Creative Leadership, School Creative Climate, and Students’ Creative Self-Efficacy 25MACIEJ KARWOWSKI, JACEK GRALEWSKIZmotywowana kreatywność: synergia motywacyjna postawy twórczej młodzieży 45MONIKA WRÓBLEWSKARozwój przez nabywanie kompetencji (w aspekcie uwarunkowań aktywności twórczej) 59KAMILA WITERSKADrama kreatywna — perspektywa rozwojowa 71ALICJA GAŁĄZKADrama kreatywna a inteligencja emocjonalna. Przykład wykorzystania wybranego modelu badań empirycznych 83MAREK ŚWIECAAktywność artystyczna młodzieży w zakresie teatru 105URSZULA BISSINGER-ĆWIERZNowe wymiary ewaluacji osiągnięć artystycznych uczniów szkół muzycznych 115Język — tekst — tworzenie siebieELŻBIETA JASTRZĘBSKADziałania twórcze w dydaktyce języka francuskiego jako obcego w perspektywie współczesnych podręczników 133ALICJA UNGEHEUER-GOŁĄBWychowanie przez sztukę w edukacji literackiej dziecka 151DANUTA MUCHATwórczość literacka studentów piotrkowskiej polonistyki 163Obraz — wizja — samopoznanieELŻBIETA PŁÓCIENNIKObraz jako czynnik wspomagający rozwój twórczości dziecka 173DOROTA ŚWIDZIŃSKAEkspresja malarzy XX wieku jako inspiracja twórczych poszukiwań adolescentów 197RYSZARDA EWA BERNACKA, DOROTA TURSKAMandala jako forma ekspresji młodzieży. W kręgu jungowskich inspiracji 207Twórczość — profilaktyka — wsparcieMAŁGORZATA ŁĄCZYKPredylekcje do twórczości codziennej i ryzyko osamotnienia młodzieży — ramowy model teoretyczny i diagnoza stanu w obszarze zjawisk 227ANNA BAUTSZ-SONTAGRozumienie emocji a kształtowanie kompetencji interpersonalnych. Praca w formule ekspresyjnych działań biblioterapeutycznych 245JADWIGA NIEDBAŁATaniec jako element socjoterapii młodzieży ze środowisk zagrożonych 265ELŻBIETA WIŚNIEWSKATaniec integracyjny jako forma aktywności wpływająca pozytywnie na samopoczucie dzieci niepełnosprawnych ruchowo 281KATARZYNA KRASOŃCielesne kreowanie roli. Wizualizacyjne techniki parateatralne jako wsparcie rozwoju 297Inne oblicza autokreacjiARKADIUSZ WĄSIŃSKIW poszukiwaniu sensu bycia rodzicem, czyli o duchowym zrodzeniu na drodze autokreacji do rodzicielstwa adopcyjnego 315RecenzjeRzeczywistość, perswazyjność, falsyfikacja w optyce wychowania i edukacji

Opinie

Twoja opinia